.

KontaktJeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.


Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kolady 3
02-691 Warszawa
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419
kapitał zakładowy w wysokości 213 096 348,20 PLN wniesiony w całości.
NIP:   7272697415
REGON: 100340394

e-mail: info@taxusfund.pl
Firma

Taxus Fund S.A. jest Funduszem Venture Capital o bardzo innowacyjnym podejściu do inwestycji.

Strategia na lata 2014-2024 pozycjonuje nas jako inwestora długoterminowego.

Wykonujemy inwestycje określane jako venture capital, w spółki we wczesnej fazie rozwoju: seed, start-up i growth.

Interesujemy się przede wszystkim projektami z segmentu nowych technologii o światowym potencjale wzrostu, ale przedmiotem naszej inwestycji może być przedsięwzięcie z każdej branży na każdym etapie rozwoju, jeżeli uznamy, że rokuje uzyskanie interesującej stopy zwrotu.

          Warszawa, 15.06.2015 r.