Perspektywy rozwoju Taxus Fund S.A. w kolejnych latach. 

Taxus Fund S.A. staje się pierwszym publicznym Funduszem Mieszkaniowym w Polsce. Emitent swoją obecną działalność kieruje w szczególności ku mieszkaniom na wynajem dla najuboższej warstwy społecznej której nie stać na wynajęcie całego mieszkania nawet kawalerki lub studentów tzw. wynajem mieszkań na pokoje. Taki sposób wynajmu jest także najbardziej bezpieczny patrząc przez pryzmat właściciela nieruchomości. Fundusz przewiduje utrzymanie wysokich stawek najmu w dłuższym okresie czasu oraz zakłada przyjęcie na rynku Polskim trendu z Europy Zachodniej o zwrocie w kierunku najmowania mieszkań a nie ich kupowania.


Fundusz będzie nabywał mieszkania zarówno używane jak i nowe. W dalszej wieloletniej perspektywie jest również utworzenie własnego dewelopera w celu budowy mieszkań na wynajem. Mieszkania duże są najtańsze za metr kwadratowy na rynku wtórnym więc Fundusz liczy dodatkowo na ich duży wzrost wartości w czasie.


W pierwszych krokach Fundusz będzie działał na rynku Polskim na którym się skupi jednakże nie wykluczone jest w późniejszych latach działanie również na rynkach zagranicznych. 


Zarząd będzie rekomendował walnym zgromadzeniom akcjonariuszy Taxus Fund S.A.  aby przyszłe zyski były inwestowane ponownie w rozwój biznesu (w szczególności zakup następnych mieszkań na wynajem) co podniesienie wartości spół dla Akcjonariuszy. Przy dużej ilości docelowej mieszkań na wynajem będą to znaczne środki w ujęciu rocznym.

 

,,Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie” - Peter Drucker


Zapraszamy osoby chcące zainwestować w Fundusz do kontaktu, Firma jest zainteresowana również przejmowaniem nieruchomości w szczególności mieszkań za akcje własne  - info@taxusfund.pl


Dokładne  informację są zawarte w poniższym PDF zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. 


Zapraszamy do pobrania tesera Taxus Fund S.A. w wersji 1.5 - PL PDF 


TEASER TAXUS FUND S.A. 1.5 - Machine Translated by Google EN PDF 


Warszawa, dnia 7 października 2022  r.

Taxus Fund S.A.

z siedzibą w Warszawie

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325419.

 Kapitał zakładowy w wysokości 213 789 348,20 PLN wniesiony w całości.

Kod LEI Taxus Fund S.A. - 259400C14GZLEN59I747

Kod identyfikacyjny Taxus Fund S.A. – ISIN PLTXSFN00012
© Taxus Fund S.A. wszelkie prawa zastrzeżone..